GamesStudies

פיתוח משחק באמצעות תוכנת Kodu

הוראת פיתוח משחקי מחשב בכיתה

כמפתחי משחקים תלמידים צריכים להכיר את השלבים בפיתוח משחק, את התפקידים השונים של השותפים בפיתוח, להבין את המאפיינים הייחודיים של מערכות משחקי מחשב והקשרים בין השחקנים למשחק ובין שחקנים לשחקנים אחרים.

משחוק - גיימיפיקציה בחינוך

משחקים יוצרים עולמות מרתקים ומהנים הדורשים מהשחקנים חשיבה ופתרון בעיות מורכבות, בהרצאה זו אציג עקרונות הוראה שאנשי חינוך צריכים לאמץ ממפתחי משחקים על-מנת להפוך את חווית הלמידה למהנה יותר.

מדריכים - אפיון משחק מחשב או משחק קופסה

אם יש לכם רעיון למשחק והחלטתם גם לאיזה פלטפורה או אן אם יהיה משחק קופסה או משחק דיגיטלי, עברתם את החלק הקל. עכשיו מתחיל החלק המורכב והקשה יותר והוא תכנון פיתוח המשחק עצמו.

הרצאות שילוב משחקים בחינוך

תקציר הרצאות בתחום הוראת פיתוח משחקי מחשב ושילוב משחקים וגיימיפיקציה בחינוך.

סקירת תהליך הפיתוח של המשחק Escargot במסגרת האקתון לפיתוח משחקים ללימוד צרפתית המבוסס על זיהוי קולי ושהייתי שותפה לצוות הפיתוח.

פיתוח משחק באמצעות תוכנת Koduבבית הספר Danesfield שבאנגליה ביקרתי בינואר 2018, בסיקור אתמקד בפעילות מבוססות פיתוח משחקים ומשחוק שהתקיימו בבית הספר.

מדריך קצר איך לתכנן וליצור משחק קופסה (משחק לוח / משחק קלפים)

סקירה של תכנון פיתוח משחק קלפים להכרת דמויות נשיות בתנך