Potion - משחק משימות אינטראקטיבי

משחקים יוצרים עולמות מרתקים ומהנים הדורשים מהשחקנים חשיבה ופתרון בעיות מורכבות. חדרי בריחה פדגוגיים דיגיטליים ומשחקים אינטראקטיביים מאפשרים למידה עצמאית או בקבוצות למידה, באופן סינכרוני או א-סינכרוני. משחקים בכלל וחדרי בריחה דיגיטליים בפרט מפתחים מיומנויות מסדר חשיבה גבוה, עבודת צוות, חשיבה ביקורתית ולמידת חקר. 
משחקי בריחה דיגיטליים מתאימה ללמידה והוראה בחינוך, למידה בארגונים ואף כפעילויות אתגרית מהנה באירועים. המשחק הדיגיטלי מאפשר פעילות לקבוצות גדולות בו-זמנית והפעלה מחדש בזמן קצר תוך הפעלה מינימלית של משאבים.

למידע נוסף צרו קשר

משחק אינטראקטיבי

פעילות אינטראקטיבית

פעילות אינטראקטיבית מאתגרת את הלומדים ועוזרת להם להיות מרוכזים בתוכן. פעילות כזו יכולה לשלב אמצעי מדיה מגוונים כמו צפייה בסרטון או האזנה לפודקאסט וביצוע משימות בעת ביצוע הפעילות או לאחריה. 
פעילות אינטראקטיבית מתאימה ללמידה בקבוצות או ללמידה עצמאית בקצב אישי, כחזרה על חומר או כלמידת חקר. בפעילות אינטראקטיבית קבלת משוב מיידי מאפשרת ללומדים לדעת בכל שלב מה מצבם, למידה מטעויות ומעניקה ביטחון בלמידה.

למידע נוסף על הפעילות צרו קשר