שלבים בתכנון יחידת לימוד דיגיטלית.

הגדירו את מטרת הפעילות וכיצד יש לבצע אותה. כדאי להוסיף הסבר עבור מי מיועדת הפעילות. 

שלב ההקניה – הציגו בחירה מגוונת  להקניה. למשל: צפייה בסרטון, קריאת טקסט או האזנה לפודקאסט. בחירה מגוונת מאפשרת מתן מענה לשונות בסגנונות הלמידה.

מטלת ביצוע אישית/קבוצתי – מטרתה לבדוק הבנה של שלב ההקניה. כדאי לאפשר פעילות פשוטה בקובץ שיתופי בו יוצגו מטלות כל המשתתפים בלמידה. מטלת ביצוע מסדר חשיבה גבוה -למשל ניתוח אירוע או דמות לפי קווים מנחים. 

מטלת בחירה – הוסיפו מטלה לבחירה הכוללת משחק או משוב עמיתים. מטלת בחירה הכוללת הפעלה נוספת מחזקת את ההבנה.