תכנון ועיצוב מסכים למשחק

מדריך קצר לתכנון המרכיבים והמידע שיופיעו במסכים במשחק בריחה דיגיטלי פדגוגי