פיתוח תכנית עסקית למסחר אלקטרוני

במצגת שלפניכם תשעה נושאים בתכנון תכנית עסקית למסחר אלקטרוני.
בחרו ארבעה או חמישה מהנושאים המוצעים עבור המוצר או השירות שלכם ותכננו את דרכי הפעולה שלכם בהתאם.
תעדו את התכנון שלכם במסמך שיתופי כדי שתוכלו להיעזר בו בהמשך. זמן מוקצה לפעילות זו – 45 דקות.
בהצלחה! הפעילות במסגרת קורס אינטרנט ומסחר אלקטרוני שמטרתה פיתוח תוכנית עסקית למסחר אלקטרוני.