מדריך להרחבת DND ADDA ב- Genially

הסבר לגבי הפונקציה ומרכיביה השונים וכיצד ליישם את המרכיבים הבסיסיים.
רצוי לייבא את שקף הפונקציה והפעולות למצגת שלכם ולמקם אותה כשקף האחרון, במצב נסתר.
מצגת ההרחבה של DND ADDA להורדה.
מצגת ההרחבה תרגום לעברית (בתיה מירסקי) מעודכן לפברואר 2022).
גרסה אחרונה מעודכנת (ספרדית, מרץ 2024)