Matching Words

משחק מילים אינטראקטיבי באנגלית. 
המשחק מתאים ללמידה עצמאית בקצב אישי, מילים בסיסיות באנגלית (רמה כיתה ד’).במשחק תוכלו לתרגל מילים המציינות פעולות ורגשות באנגלית. 

יש לגרור את המילה באנגלית לכרטיסיה המתאימה בעברית.