תכנון ועיצוב אתר

תכנון ועיצוב אתר. מרכיבים שיופיעו באתר המיזם.

עברו על המידע ותכננו כיצד לשלב את המרכיבים השונים באתר המיזם שלכם. 

הפעילות במסגרת קורס אינטרנט ומסחר אלקטרוני שמטרתה פיתוח תוכנית עסקית למסחר אלקטרוני.