חדרי בריחה דיגיטליים פדגוגיים - יישומים לאקדמיה

סדנה והרצאה בנושא חדרי בריחה אקדמיים – במסגרת כנס שנתי מרצים המכללה למינהל.

סרטון טיזר למשחק בריחה – חקירת תיק פלילי. 

מטרה פדגוגית
זיהוי חוקים וזכויות באירועים שונים
 
מטרה משחקית
פענוח קוד תיק משפטי. 
 

האם תוכלו לזהות את כל החוקים והזכויות ב-20 דקות?