You are currently viewing מחולל משחקים ליצירת חדר בריחה וירטואלי – Deck Toys

מחולל משחקים ליצירת חדר בריחה וירטואלי – Deck Toys

Deck.Toys היא תוכנה המאפשרת יצירת שיעורים מקוונים המשלבים פעילויות אינטראקטיביות מגוונות ותומכת בלמידה דפרנציאלית.

המורה יכולה לעקוב בזמן אמת אחר התקדמות פעילויות התלמידים, ויכולה לנהל את הפעילות גם בהוראה מרחוק.

יצירת שיעור – בניית פעילות אינטרקאטיבית בסגנון חדר בריחה

התוכנה מאפשרת יצירה של שיעור הבנוי כמשחק המבוסס על מפה הכוללת פעילויות שעל התלמידים לבצע כדי להתקדם.

המשחק יכול לכלול תחנות מסוגים שונים: תחנות הכוונה/שילוט, תחנות מידע המבוססות על מצגות, קבצים, סרטונים ועוד ותחנות פעילויות לתרגולים מסוגים שונים.
הפעילויות והתרגולים מסתמכים על ערכות לימוד (Study Sets), שהמורה או מפתח המשחק מעדכנים בטבלה ייעודית. ערכות הלימוד יכולות לכלול הגדרות, הסברים, תמונות תרשימים ועוד.

הוספת פעילויות למשחק מבתצעת באמצעות פעולת גרירה ושחרור וחיבור הפעילויות או הגדרת סדר ביצוען על-ידי הוספת נתיב.


כדאי לדעת

רישום למערכת

נדרש רישום למערכת של עורך המשחק, אפשר להירשם עם חשבון Google או Microsoft.

קיימת גרסה חינמית של המערכת המאפשרת יצירה של עד 100 משחקים ציבוריים ו-3 פרטיים, ניהול 2 כיתות ועד 35 תלמידים בכיתה. 

לקריאה בהרחבה על ההבדלים בין הגרסה החינמית לגרסה בתשלום.

יתרונות

הפעלה באמצעות הדפדפן

לא נדרשת הורדה או התקנה של התוכנה, יצירת הפעילות באמצעות כל מחשב המחובר לאינטרנט.התלמידים יכולים להשתתף באמצעות כל דפדפן במחשב או במכשירים ניידים.

תמיכה בעברית

מרבית הפעילויות תומכות בעברית, בפעילויות בהן אין תמיכה בעברית, כמו תשבץ מילים תופיע אזהרה באדום בעת עריכת הפעילות.

סוגי פעילויות ומשימות

קיימות משימות מסוגים שונים: שאלות סגורות (רב ברירה), הרכבת פאזלים, משחק הזכרון, התאמה / מתיחת קו בין פריטים ועוד.

ניתן להוסיף מנעולים ומפתחות לפעילויות ולהגדיר תחנות שיפתחו רק לאחר הזנת קוד.

ניתן ליצור פעילות המסתמכת על מצגת שקפים, סרטון יוטיוב, קובץ PDF ועוד. בכל שלב ניתן לראות תצוגה מקדימה של המשחק כתלמיד או כמורה.

מדריך ליצירת משחק / חדר בריחה וירטואלי באמצעות Deck.Toys

כתיבת תגובה