איך לעדכן את חלון העזרה (F1)

בסרטון הבא מדריך קצרצר לעדכון חלון הוראות המשחק.

לחיצה על F1 תיפתח את חלון המידע אודות המשחק.
תוכלו להוסיף בחלון זה הוראות משחק, מידע על יוצרי המשחק, או כל מידע אחר שתרצו לגבי המשחק.

אם עדכנתם מידע בחלון – Game Information  ובכל זאת לא נפתח החלון כאשר אתם לוחצים על F1 במקלדת – זה כיוון שF1 לא מוגדר עבור חלון Game information במשחק.

איך להגדיר את F1 שיציג את המידע ב- Game Information

עברו ל- Global game settings:

global game settings

בחלון שנפתח בחרו באפשרות Other וודאו שמסומן V באפשרות להציג את F1 עבור Game Information

כתיבת תגובה